Congresses 2018

Congresses 2018

Congresses 2018

  • Επιστημονικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων 2018: "Επιστήμη, Τρόφιμα, Κοινωνία", Πάρμα, Ιταλία 18-21 Σεπτεμβρίου, 2018
  • Clean Energy Ministerial and Mission Innovation Vancouver Copenhagen, Denmark, 23-24 May 2018 (CEM9)
  • Get ready for the European Maritime Day 2018, 31 May & 1 June, Burgas, Bulgaria
  • Εκδηλώσεις - Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη - Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22-23 March 2018 in Brussels.
  • agenda on HIV, TB and hepatitis in order to highlight civil society perspectives in the response to HIV, TB and viral Hepatitis oWorld AIDS Conference Amsterdam 2018
  • Conference - Future of work: A Lifecycle Approach © fotoinfot / Shutterstock An international conference on "The Future of Work" will take place on 21-22 March in Sofia.

 


Print   Email

Related Articles