Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

1η Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2023

Περισσότερα...

Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας 2020

Κυριότερα αποτελέσματα

Στην πρώτη διά ζώσης συνεδρίαση του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας από την 1η Ιανουαρίου 2020, οι υπουργοί συζήτησαν ...

Περισσότερα...

Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Ανάδειξή μας στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο

Περισσότερα...

Το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ για τον Covid-19 πρέπει να δίνει προτεραιότητα στις επενδύσεις για το κλίμα

Το προτεινόμενο πακέτο ανάκαμψης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της βαθιάς οικονομικής ύφεσης που προκαλείται από τον Covid-19 στοχεύει στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Περισσότερα...

προσεχείς εκδηλώσεις

Εκδήλωση για την Σουηδική Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρώπης το Α' εξάμηνο του 2023

event002.jpg

Ημέρα της Ευρώπης 2021

πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη 2021 / Πύργος Ηλείας

event001.jpg

Visioning MED 2020+: Μεσογειακή μετάβαση

9 - 10 Οκτωβρίου 2020 / Αθήνα

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2021

Η Ημέρα της Ευρώπης στις 9 Μαΐου είναι μια ευκαιρία για τον εορτασμό της ειρήνης και της ενότητας στην Ευρώπη.

Περισσότερα

φόρουμ

Ευρώπη
Οι 6 προτεραιότητες της Επιτροπής για το 2019-2024

Πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019-2024

έρευνες

.
.

εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

μελέτες